RFP med degradation tag Responsgen

Beskrivelse

Dette responsgen består to dele. Først og fremmest den kodende sekvens for et rødt fluorescenserende protein (RFP). Proteinet stammer fra korallen Discosoma striata, men forskere har efterfølgende blevet muteret protein således mere egnet til brug i forskning. Den anden del af dette responsgen den kodende sekvens for at degredation tag (på dansk nedbrydningssignal). Et degredation tag er en kort aminosyre sekvens som gør at proteinet hurtigere bliver nedbrudt inde i cellen, man kan sige at proteinets livstid bliver forkortet. I dette responsgen sidder sekvensen degredation tag’et i forlængelse af sekvensen for RFP genet og dermed de blive udtrykt som et samlet protein. Dette fører til at RFP proteinet hurtigere bliver nedbrudt. I praksis betyder dette at farven fra dette responsgen vil være mindre kraftig sammenlignet med responsgenet DsRFP, som indeholder en identisk RFP kodende sekvens, blot uden degredation tag. Detektion

DsRFP genet er egentligt et fluorescerende protein, dvs. at det skal exciteres for at udsende lys. Proteinet excitationstop er ved 584 nm, mens at dets emissionstop er ved 607 nm. Det har dog vist sig at vis DsRFP genet udtrykkes i tilstrækkelig store mængder kan det ses med det blotte øje. Dette er tilfældet for du laver en Niveau 1 biosensor. Bakterier som udtrykker dette responsgen vil være røde når de vokser på en agarplade med LB medie. Den røde farve kan svagt ses efter 12 - 16 timers inkubering, men lader du dem stå i 30 – 40 timer bliver farven tydeligere. Hvis du har mulighed for at måle absorbans kan du måle abosorbansen ved excitationstoppen ved 584 nm.Dette billede er taget efter ca. 32 timers inkubéring.