Grøn fluorescerende protein (GFP) Responsgen

Beskrivelse

GFP står for Green Fluorescent Protein og er isoleret fra vandmanden Aequeora victoria. GFP bruges meget i forskning f.eks. til at tag'ge andre gener, da det er let at detektere om genet er blevet translateret. 


Billedreference

Detektion

GFP er et fluorescerende protein derfor skal det exciteres førend den grønne farve kan ses. Excitation har størst effekt med en bølgelængde på 501 nm, mens at den største emission sker af lys med en bølgelængde på 511 nm. For at kunne se den grønne farve skal du belyse dine biosensor bakterier med UV-lys – HUSK at bruge UV-beskyttelsesbriller.

Niveau 1 biosensor med GFP responsgen efter 32 timers inkubation. Bakterier blev exciteret ved 470 nm.