Gul fluorescerede protein (YFP) Responsgen

Beskrivelse

SYFP2 står for Super Yellow Fluorescent Protein 2. Det er et fluorescerende protein som udsender lys med en gul farve, når det bliver exciteret. Det er baseret på grøn fluorescerende protein (GFP), dvs. at forskere har muteret et GFP gen så ledes at protein ikke længere er grønt, men mere gulligt. I forskning bliver det ofte brugt som reportergen ligesom GFP og RFP, hvis forskere f.eks. gerne vil følge flere gener på samme tid.

Billedet hvis Biosensor bakterier som udtrykker SYFP2 og bliver exciteret af UV-lys (Billedreference).

Detektion

Proteinet kan exciteres ved 515 nm og vil da emittere lys ved 527 nm,. Vi har testet genet ved at excitere biosensorer med lys med en bølgelængde på 470 nm og med UV-lys, det giver tydelig fluorescensens. Det kan være svært at se forskel på den gule farve fra dette protein og den grønne farve fra GFP, lader man biosensorne vokse i længere tid (f.eks. 32 timer) bliver den gule farve mere gul.

Billedet viser Biosensor bakterier som udtrykker SYFP2 og bliver exciteret af lys med bølgelængde på 470 nm efter 32 timers inkubering.