Biosensorer i Den Virkelige Verden

Der findes flere forskellige typer af biosensorer. Med Biotech Academy’s Biosensor Kit kan du lave en biosensor som kan detektere et input og give et output. Man kan altså bruge en biosensor til at undersøge hvorvidt et bestemt molekyle eller atom er tilstede. Det kan bruges i mange sammenhænge  f.eks. medicinske eller miljømæssige. Her kommer to eksempler på biosensorer fra den virkelige verden.

 

Forskere har genmodificeret tobaksplanten Nicotiana tabacum til at detektere TNT (et sprængstof som bruges i mange bomber og miner). Plantens response på TNT er at miste sin grønne farve. Man kan altså bruge denne biosensor til f.eks. at finde miner som ligger begravet under jorden. Forskerne mener at de er i stand til at få planten til at detektere andre molekyler såsom forurening eller andre skadelige gasser. Således kunne planten vokse i f.eks. storcentre eller lignende for at holde øje med skadelige stoffer i luften. Du kan finde den originale videnskabelig artikel her.

Billedet til venstre er fra forskningsartiklen. Du ser billeder tager af 5 forskellige tobaksplanter NT4.1.1, NT4.1.2, NT4.1.3 og 2 x SR1. Alle planterne navngivet NT kommer fra den samme genmodificerede moderplante og er derfor genetisk ens. SR1 planterne er vildtype planten, dvs. de ikke genmodificerede og fungerer som kontrolforsøg. Billederne er tage over en periode på tre dage (72 timer) og viser hvordan farven skifter i nogle af planterne. Planterne NT4.1.1 og NT4.1.2 har fået tilsat sprængstoffet TNT i jorden hvor de vokser. Det ses hvordan disse to planter bliver mere og mere gullige over tid. Derimod er der ikke tilsat TNT til jorden hvor NT4.1.3 vokser og derfor beholder den sin grønne farve. Kigger du på SR1 planterne ser du at de forbliver grønne uanset om der er tilsat TNT til jorden eller ej. På baggrund af dette og andre forsøg kan forskerne konkludere at de er lykkedes med at genmodificere tobaksplanten således at den bliver gul hvis den hvor der er TNT i jorden. Reference: Antunes MS, Morey KJ, Smith JJ, Albrecht KD, Bowen TA, Zdunek JK, et al. (2011) Programmable Ligand Detection System in Plants through a Synthetic Signal Transduction Pathway. PLoS ONE 6(1): e16292. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0016292.

Et amerikansk firma (FREDsense) har udviklet et måleinstrument, som kan måle indholdet af grundstoffet arsen i en vandprøve. Arsen kan forårsage sygdomme i blodbanerne samt cancer. FREDsense’s måleinstrument indeholder en kapsel med genmodificerede bakterier, som kan detektere arsen i vandprøven. Præcis hvordan det virker vil virksomheden ikke afsløre, men den kunne fungere på samme måde som biosensorerne du kan lave med Biotech Academys biosensor kit. Virksomheden er også ved at udvikle måleinstrumenter til at måle indholdet af jern og mangan i vandprøver. Du kan læse mere på virksomhedens egen hjemmeside: www.fredsense.com.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.