Indberetningsskema & Laboratoriesikkerhed

Indberetningsskema

Biosensor er godkendt til brug i undervisningen i Biologi, Bioteknologi A samt teknikundervisning i gymnasiet. Her på denne side finder du indberetningsskemaet samt bilag. 

 

OBS! Du skal som gymnasielærer være trænet i GMO laboratorieteknikker for at kunne tilmelde dig denne øvelse. 

De genteknologiske forsøg må kun udføres, dersom der senest 3 uger forud for arbejdet med forsøgene (herunder forarbejdet) er indsendt en indberetning til Undervisningsministeriets fagkonsulent i bioteknologi på det indberetningsskema, der indgår som en del af aftalen. Ved indberetning indsendes altid en udfyldt forside og mindst ét udfyldt bilag. Indberetningsskemaets forside skal underskrives af både den for forsøgenes udførelse ansvarlige lærer og skolens rektor/leder. 

Aftalen med Arbejdsstyrelsen indebærer, at undervisningen skal varetages af en gymnasielærer, som har en biologisk uddannelsesbaggrund svarende til de af VTU udstukne faglige mindstekrav i biologiog som har gennemført et af Arbejdstilsynets godkendte kompetencegivende kurser i eksperimentel genteknologi af 2 dages varighed. Når eksperimenter, som er omfattet af aftalen, gennemføres i forbindelse med enkeltfaglig eller tværfaglig undervisning, har gymnasielæreren ansvar for, at forsøgene gennemføres efter de gældende retningslinjer. 

Du kan finde mere information på UVM’s hjemmeside for bioteknologi her.

Herunder finder du indberetningsskemaet samt tilhørende bilag. 

Det udfyldte indberetningsskema skal sendes til undervisningsministeriets fagkonsulent Ole Fristed Kunnerup, email Ole.Fristed.Kunnerup@stukuvm.dk.

Laboratoriesikkerhed

Her kan du finde sikkerhedsdatablade for de kemikalier og reagenser som følger med biosensor kittet.

Husk at være opmærksom på hvordan du og eleverne skal håndtere alle kemikalier og reagenser som du bruger i biosensor øvelsen også dem som ikke følger med biosensor kittet (LB-medium, Kalcium klorid, ethanol, acetylsalicylsyre).

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.